Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chromebook still can't load firefox after flatpack installation, Chromebook, Linux.

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Been desperately trying to get Firefox to run on my Acer Chromebook 315 through Linux. The app store version just isn't cutting it. I followed these instructions below as best as I could installing linux and flatpack. I even ran a power wash and tried again.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos

The icon comes up in my dash, but is gray and endlessly loading. Not sure what else I can do. I'm pretty my system is compatible. Is there another way? Am I missing something?

Thank you,

A

Been desperately trying to get Firefox to run on my Acer Chromebook 315 through Linux. The app store version just isn't cutting it. I followed these instructions below as best as I could installing linux and flatpack. I even ran a power wash and tried again. https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos The icon comes up in my dash, but is gray and endlessly loading. Not sure what else I can do. I'm pretty my system is compatible. Is there another way? Am I missing something? Thank you, A
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Can you download it to a folder and just run Firefox?

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Worth a try, how do I do it?

Hữu ích?

more options

Download the file Ex. firefox-97.0b6.tar.bz2 Then run bunzip2 firefox-97.0b6.tar.bz2 then tar -xf firefox-97.0b6.tar You should then see a firefox folder. Go in there and run what's in the screenshot.

Hữu ích?

more options

ok, in linux, I'm getting a no file or directory error. can't unpack the `...tar.bz2` file. I must be rusty on my linux language. Can you break down the steps a little more for my smooth brain?

For example. Where am I running bunzip2? Linux? Do I have to type out the whole file location into the command? `My files/downloads/firefox.96.0.2.tar.bz2` doesn't translate. Thinks `My` is a command.

Thanks.

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Open a cmd prompt and the current directory should be your home directory which is usually shown as ~. Then you should be able to just type cd downloads. Then you should be in the download folder. You can check your current location by typing pwd(print working directory) to see where you are. Then run ls(list) to verify that the file is there. You can now just run this tar xfj to unzip the file and extract the tar in one step. tar xfj firefox.96.0.2.tar.bz2

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.