Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Addons automatically re-enable themselves

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jan.heidbrink

more options

I want to disable some addons to debug a problem with opening Slack in Firefox (works in private mode, doesn't work with my profile). I have four addons installed, and when I disable any of them, it will automatically be re-enabled after some seconds. How can I stop that?

I want to disable some addons to debug a problem with opening Slack in Firefox (works in private mode, doesn't work with my profile). I have four addons installed, and when I disable any of them, it will automatically be re-enabled after some seconds. How can I stop that?

Giải pháp được chọn

I would recommend trying Firefox from Mozilla. Just sync all your info to the new Firefox and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

I would recommend trying Firefox from Mozilla. Just sync all your info to the new Firefox and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

Not sure what you mean - download Firefox directly from Mozilla instead of relying on the package of my Linux distribution? I'm on Firefox 95.0.2 on NixOS by the way.

Hữu ích?

more options

You can have both. I have 5 versions of Firefox plus my distro version. Just download it to a folder, unzip it, extract the tar, and then run it.

Hữu ích?

more options

I upgraded to 96.0 and the problem is gone. Thank you!

Được chỉnh sửa bởi jan.heidbrink vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.