Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting "Header overflow" instead of the article/webpage link from Wired email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1675 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options
When clicking on an article link in an email from Wired, "Header overflow" is the only thing that is displayed in Firefox. It worked prior to latest upgrade. The link works fine when using Safari. Here is the link: https://link.wired.com/click/26376218.29116/aHR0cHM6Ly93d3cud2lyZWQuY29tL3N0b3J5L2hvdy10by1wcmVwYXJlLWNsaW1hdGUtY2hhbmdlLW5vdz91dG1fdGVybT1QNCZ1dG1fc291cmNlPW5sJnV0bV9icmFuZD13aXJlZCZ1dG1fbWFpbGluZz1XSVJfRGFpbHlfMDExNzIyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1hdWQtZGV2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NvbnRlbnQ9V0lSX0RhaWx5XzAxMTcyMiZieGlkPTVjYzlkZmViZmM5NDJkMTNlYjFlNWY5ZSZjbmRpZD0yMzU2ODE5NCZlc3JjPUFVVE9fT1RIRVImc291cmNlPUVEVF9XSVJfTkVXU0xFVFRFUl8wX0RBSUxZX1paJm1iaWQ9Q1JNV0lSMDkyMTIw/5cc9dfebfc942d13eb1e5f9eDe873c205

Giải pháp được chọn

Web search: https://www.bing.com/search?q=Header+overflow

There are many links.


Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Web search: https://www.bing.com/search?q=Header+overflow

There are many links.


Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.