Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problems with Firefox 96.0.1

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

since installing 96.0.1 Firefox will not play Live Streams in my Tempted account and no search engine allows adult content using Firefox. Chrome and Edge work, bur I do not like using them for browsing, searching or pretty much anything else...HELP

since installing 96.0.1 Firefox will not play Live Streams in my Tempted account and no search engine allows adult content using Firefox. Chrome and Edge work, bur I do not like using them for browsing, searching or pretty much anything else...HELP

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Freeman said

since installing 96.0.1 Firefox will not play Live Streams in my Tempted account

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Freeman said

. . . . and no search engine allows adult content

Is this with all search engines? Have you checked that 'safe' search is off? On the search engine website and with your add-ons. (Anti-virus for example.)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.