Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install Firefox without using another browser?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Window 10 desktop. Is it possible to install Firefox on a computer without using another browser? Not a fan of MS IE, Edge, etc., especially on a special purpose control computer.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There was a way, a long time ago. But that no longer exists.

Use whatever web browser you have available. Download the full installer from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Hữu ích?

more options

You could download it on another computer and then transfer over with say a usb flash drive.

Mozilla has not supported the ftp:// protocol (ftp://ftp.mozilla.org) for their downloads since August 5th, 2015 so that is not an option anymore as one could do it with a FTP client or even command line FTP as an option before.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.