Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost All My Bookmarks

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I downloaded the new Firefox browser a couple of days ago and now I have lost all my bookmarks.

Does Firefox have a recent backup that I can import?

I clicked on 'Bookmarks', then 'Manage Bookmarks', select restore, but the bookmarks are from months ago.

Where are my current bookmarks?

Also, where is the bookmarks icon which was in the top right-hand corner, how do I access the bookmarks in this new version?


Kind regards,

Maria

Hi, I downloaded the new Firefox browser a couple of days ago and now I have lost all my bookmarks. Does Firefox have a recent backup that I can import? I clicked on 'Bookmarks', then 'Manage Bookmarks', select restore, but the bookmarks are from months ago. Where are my current bookmarks? Also, where is the bookmarks icon which was in the top right-hand corner, how do I access the bookmarks in this new version? Kind regards, Maria

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

Please see the following the article on how to recover your bookmarks.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-lost-or-missing-bookmarks

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hi,

That did not solve the problem, when I restore the last saved bookmarks, which there are 13,895 showing there nothing happens. Where are they?

Where is the icon that was in the top right-hand corner, where all my bookmarks were listed?

It says I need to turn it on, which I did and got this (uploaded image). Surely that is not where we access our bookmarks. Are we suppose to create folders and categorize the bookmarks in these folders?

Kind regards,

Maria

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.