Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

double prompt for primary password at the beggining of a firefox session

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

For last fiew days I get a double prompt for primary password when I start a firefox session (on linux ubuntu 20.04). I'm worried if this is a bug or a troyan.

What can I do to find out?

For last fiew days I get a double prompt for primary password when I start a firefox session (on linux ubuntu 20.04). I'm worried if this is a bug or a troyan. What can I do to find out?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What version of Firefox? Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release