Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Username issue

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I have made Firefox my default browser on my laptop. When reviewing my account I noticed that the original username (e-mail address) I created the account with no longer exists. Is it possible to replace my new e-mail address for the old one, and use it as the new User Name?

  Thanks in advance for your help.
I have made Firefox my default browser on my laptop. When reviewing my account I noticed that the original username (e-mail address) I created the account with no longer exists. Is it possible to replace my new e-mail address for the old one, and use it as the new User Name? Thanks in advance for your help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

You would need to have access to the existing email address used for your Firefox Account to be able to change it over as we would use that address to verify the identity of the account holder.