Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Typing mark

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Typing mark anywhere you press the mouse. Where I press the mouse, the typing sign appears as if I wanted to edit it. It is not very comfortable. Please help.

Typing mark anywhere you press the mouse. Where I press the mouse, the typing sign appears as if I wanted to edit it. It is not very comfortable. Please help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)