Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

video speed up issue

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

while using any firefox addons for speeding up a video higher than 4.0 of original speed the video sound suddenly goes off by default. in other browsers such issue does not appear. only in firefox. what to do?

while using any firefox addons for speeding up a video higher than 4.0 of original speed the video sound suddenly goes off by default. in other browsers such issue does not appear. only in firefox. what to do?

Giải pháp được chọn

Yes. It's intentional. Please go to about:config and increase value of the media.audio.playbackrate.muting_threshold preference. You need Firefox 97 to modify it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Yes. It's intentional. Please go to about:config and increase value of the media.audio.playbackrate.muting_threshold preference. You need Firefox 97 to modify it.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Yes. It's intentional. Please go to about:config and increase value of the media.audio.playbackrate.muting_threshold preference. You need Firefox 97 to modify it.

So, there is there no way to solve this issue on 95.0.2 and other versions lower than 97?

Được chỉnh sửa bởi bobb5 vào

Hữu ích?

more options

Nope.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.