Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print problem create in A4 Page .

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

New version - 96.0.1 When we print multi page , it will created blank page in A4 Page format. But Legal and B4 is okay.

New version - 96.0.1 When we print multi page , it will created blank page in A4 Page format. But Legal and B4 is okay.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Reaz said

New version - 96.0.1 When we print multi page , it will created blank page in A4 Page format. But Legal and B4 is okay.
more options

The view you're showing is before the print preview. That looks like you just opened the file in Firefox.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

jonzn4SUSE said

The view you're showing is before the print preview. That looks like you just opened the file in Firefox.

Yes. I open PDF file in Firefox Browser. @jonzn4SUSE

Được chỉnh sửa bởi Reaz vào

more options

Your screenshot shows me that the file you opened is missing a page. To show that something is wrong you should show the same doc in another browser.