Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The display turns on when a push notification is received

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zostajekni

more options

When a push notification is received, the display turns on (via DPMS). Is it possible to get rid of this behavior? Is there some configuration option in Firefox in about:config? I can't exclude that it's not Firefox doing this, but I'm guessing it is.

When a push notification is received, the display turns on (via DPMS). Is it possible to get rid of this behavior? Is there some configuration option in Firefox in about:config? I can't exclude that it's not Firefox doing this, but I'm guessing it is.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to set:

  • about:config => alerts.useSystemBackend = false
more options

cor-el said

You can try to set:
  • about:config => alerts.useSystemBackend = false

Tested with the demo on https://www.bennish.net/web-notifications.html. I tried setting alerts.useSystemBackend to "true" and "false", but the problem with turning on the monitor did not reproduce for some reason. In any case, thanks for the reply.