Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox won't load

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tiburonfirst

more options

without any kind of warning firefox stopped working this morning. not a single web page will load. i switched to edge and went back to the ff settings page to retrieve a login. there i saw an alert that my password for ff might have been compromised. i changed it in edge and now i'm signed out and clicking 'sign-in' just gives me the spinning wheel. any help would be much appreciated!

Giải pháp được chọn

Hi

I appreciate that you may have done this already, but please can you restart Firefox which should resolve this issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I appreciate that you may have done this already, but please can you restart Firefox which should resolve this issue.

Hữu ích?

more options

this is so strange - yes, it seems to have worked! even though i had done a complete restart on my laptop when i first encountered the problem.

Hữu ích?

more options

Earlier today, Firefox became unresponsive due to a change in defaults by a cloud provider which triggered a Firefox HTTP/3 bug. We disabled the configuration change and confirmed this fixed the issue.

Hữu ích?

more options

thanks to both of you who replied. my first restart must have been before the problem was fixed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.