Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF print issues

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi, in recent Firefox updates in debian testing (and in recent developer edition), when I try to print a PDF the page number is just in border and don't get printed. I try almost all things i found related in about:config.

Also in export to file, now don't strore previous location and always point to ~/mozilla.pdf is a problem, user need to change for a path each print to pdf. Also in debian the file explorer opened dont show recent files can help.

Thanks so much for your help.

Hi, in recent Firefox updates in debian testing (and in recent developer edition), when I try to print a PDF the page number is just in border and don't get printed. I try almost all things i found related in about:config. Also in export to file, now don't strore previous location and always point to ~/mozilla.pdf is a problem, user need to change for a path each print to pdf. Also in debian the file explorer opened dont show recent files can help. Thanks so much for your help.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Steps to replicate and provide screenshots showing the issue.

Hữu ích?

more options

Hi, thanks for the fast reply.

1: Print any page to file (DEFAULT print PDF debian) and try to get the page number with some padding away the borders. 2: Try to export 2 times to file(DEFAULT print PDF debian), previously retain prev file used, now no.

Regards.

Hữu ích?

more options

here is a pic

Hữu ích?

more options

Here is a pic of a pdf in print preview and a pic of the file after printing to pdf.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Is there a reason for the old version of Firefox? Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jabiertxof said

here is a pic

Your pic is not there.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.