Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pdf viewer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

FF has hijacked my PDF files, i.e. opens them online by default. I have selected "open in Acrobat 9.5" in the Settings menu / Applications, but it still opens the files in the web viewer. How do I stop that short of uninstalling Mozilla? I am using Windows 7 Enterprise and this problem just started with the last FF update.

Giải pháp được chọn

jdpower said

I have selected "open in Acrobat 9.5" in the Settings menu / Applications . . .

You need to do this in the Firefox settings and the computer's default program settings also.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

jdpower said

I have selected "open in Acrobat 9.5" in the Settings menu / Applications . . .

You need to do this in the Firefox settings and the computer's default program settings also.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.