Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Redirect unknown domains

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi there

Hope you doing fine

Recently when i enter domain names that not exist or webserver is not online , Firefox redirect me to this location :

http://net.domain.name/?subid1=somenotexistdomain.com

And its really annoying , How can i prevent firefox from doing this ?

i am using Mozilla firefox for ubuntu , 95.0.1 (64-bit)

Thanks !

Hi there Hope you doing fine Recently when i enter domain names that not exist or webserver is not online , Firefox redirect me to this location : http://net.domain.name/?subid1=somenotexistdomain.com And its really annoying , How can i prevent firefox from doing this ? i am using Mozilla firefox for ubuntu , 95.0.1 (64-bit) Thanks !
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

When I type some unknown domain, it takes to some AT&T DNS Error page or something. My ISP is AT&T. So, could be related to your ISP or the DNS servers you are using.

more options

If the web address you are trying is not in use, you could end up anywhere. Including ads or someone wanting to sell the web address.

If the link you have is not working, try using a search engine.