Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AdBlocker extension

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi- I'm about to install AdBlocker and there is a permission request to “Access your data for all websites”. Does that mean personal info for credit cards, loans, etc.?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Content blocking extensions need this permission to be able to inspect what content is requested and possibly block content if items are on a block list. Such extensions usually only inspect the request URL, but in theory extension can go deeper. It is up to you to decide whether to install the extension.

Some extensions have a recommended label and such extensions have been more thoroughly inspected by the AMO team. You can consider uBlock Origin as a replacement for other ad-blockers to see if that works better (lower memory footprint).

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.