Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Privacy Settings

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I was told to open Firefox Account Settings, and then "Privacy Settings" and then to dropdown "Custom Experience". I use a MAC, and I cannot find there things, is that the reason?

Doug [email address]

I was told to open Firefox Account Settings, and then "Privacy Settings" and then to dropdown "Custom Experience". I use a MAC, and I cannot find there things, is that the reason? Doug [email address]

Được chỉnh sửa bởi Paul vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Doug

I have removed your email address from your question for your privacy and security as this is an open forum.

What or who told you to do this? What are you trying to achieve - maybe we can help you with a different method?

more options

/moved from Firefox for iOS to Firefox section. Just so you know, the Firefox for iOS section is for Firefox on iPhone/iPad. Your Mac uses Mac OS X as the OS.