Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks double spaced

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Did anyone answer vviktur? I have the same problem. The drop down menus, such as the bookmarks menu...has been changed to double spacing from the previous version, which was single spaced. Single spacing allows me to view all the contents of the menu.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.