Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update has totally stuffed me up

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I started Firefox and it has lost everything I had - my bookmarks, history my wallet - gone. How do I restore? I am stuffed if I can't go back to what I had yesterday

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

Please check your desktop for a folder called "Old Firefox Data"

If this is not present, please go to about:profiles and find a profile entitled default-release and set it as the default profile. Then restart Firefox (assuming that you did not change the name or such)

Hữu ích?

more options

Sometimes when the browser thinks there is a problem with the profile, it will create a new one.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.