Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi baljeetkhandakheri926

more options

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

more options

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

more options

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.