Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird white thing in the edges

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

there is a weird white overlay in the edges of firefox. try looking at the edges of the screenshot. sorry if it`s a terrible screenshot and terrible english using firefox 95.0.1 (this error started now) and windows 10 21h2. i`ve deleted my entire firefox profile from file explorer and reinstalled it. maybe is it that but this error started before that.

there is a weird white overlay in the edges of firefox. try looking at the edges of the screenshot. sorry if it`s a terrible screenshot and terrible english using firefox 95.0.1 (this error started now) and windows 10 21h2. i`ve deleted my entire firefox profile from file explorer and reinstalled it. maybe is it that but this error started before that.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Found Answer. I Deleted my User Profile and Files, And Reinstalled Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

I don't see anything. Can you take a screenshot of the whole page?


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

keeps with white thing in safe mode. will take a screenshot

more options

look at the taskbar (however it's also in the left and right, not just bottom)

more options

if this website has a dark theme, apply it to see better

more options

i think it's more visible now

more options

Giải pháp được chọn

Found Answer. I Deleted my User Profile and Files, And Reinstalled Firefox.

more options

That was very good work. Well Done.