Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i disable Safe mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 124 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How do i turn off safe mode. im on firefox ios by the way

How do i turn off safe mode. im on firefox ios by the way

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When the browser is closed, Safe Mode should no longer be active. Is there a problem?

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-stuck-troubleshoot-mode Firefox is stuck in Troubleshoot(Safe) Mode