Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add ons and extensions

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

First you took Super Smart Now you take FVD Speed Dial. Everything I like and use you take off. I don't like your home page.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

We understand that the removal of the FVD Speed Dial extension was problematic for many users. Information on why exactly it was removed is here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/blocked-addon/pavel.sherbakov@gmail.com/77.5.7/

The developer has violated the Addons terms of service multiple times.

Hữu ích?

more options

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

You can also file a bug report or feature request. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.