Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Font in dropdown prompts are extremely miniscule

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MythicAvocado

more options

As per included image, dropdown prompt fonts are too small to read. I've already tried the devp font change, but that doesn't do anything to the font size here, and I don't see any font setting regarding dropdown prompts in settings tab.

As per included image, dropdown prompt fonts are too small to read. I've already tried the devp font change, but that doesn't do anything to the font size here, and I don't see any font setting regarding dropdown prompts in settings tab.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

FredMcD said

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

I refreshed Firefox and removed all extensions but unfortunately the problem persists. Do you have any other ideas? Thanks in advance.