Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox stopped working

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello My Firefox browser stopped working suddenly. I used it this morning (11/12/21) without issue but when I tried it around 6PM CST US I got PR_CONNECT_RESET_ERROR on everything I tried to load. There was no updates that I am aware of and I tried all of the solutions provided on sites I visited up to and including disabling anti-virus with no success. For now I've uninstalled the product until a solution has been found. Thank you to anyone who may be able to assist in this problem. All other browsers I've tried work as expected.

(System Windows 11, Anti-virus Kaspersky Total security)

Hello My Firefox browser stopped working suddenly. I used it this morning (11/12/21) without issue but when I tried it around 6PM CST US I got PR_CONNECT_RESET_ERROR on everything I tried to load. There was no updates that I am aware of and I tried all of the solutions provided on sites I visited up to and including disabling anti-virus with no success. For now I've uninstalled the product until a solution has been found. Thank you to anyone who may be able to assist in this problem. All other browsers I've tried work as expected. (System Windows 11, Anti-virus Kaspersky Total security)

Giải pháp được chọn

I found the issue. It was Kaspersky. As per a post on the Kaspersky forum, I completely uninstalled Kaspersky without saving any settings as https://community.kaspersky.com/kaspe.../firefox-94-0-1-unable-to-connect-to-any-website-showing-pr-connect-reset-error-21416 after a complete reinstall Firefox is now working as it should. Thank to all for the help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Don't disable Kaspersky, turn it off and try again. Also, you do not have the current version of Firefox. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I have tried everything listed here still not working I even turned off Kaspersky completely still not working. Thank you for the help.

Hữu ích?

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

Starting Any Computer In Safe Mode (web link) Free Online Encyclopedia

https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/

https://www.digitalcitizen.life/4-ways-boot-safe-mode-windows-10/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If the problem goes away with the computer in Safe Mode, the problem is with one of the other programs on the system.

As a test, disable your protection programs.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I found the issue. It was Kaspersky. As per a post on the Kaspersky forum, I completely uninstalled Kaspersky without saving any settings as https://community.kaspersky.com/kaspe.../firefox-94-0-1-unable-to-connect-to-any-website-showing-pr-connect-reset-error-21416 after a complete reinstall Firefox is now working as it should. Thank to all for the help.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.