Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some images dont upload/downlaod correctly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Basically what happens is that some images download and upload as a mess of vertical stripes. One of the images is what happens when i try to change my pfp on my email, and the this (i couldnt get the image to upload here) is what downlaods when i hit share here.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This can happen if you have enabled "Resist Fingerprinting" as in that case access to canvas is blocked.

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This can happen if you have enabled "Resist Fingerprinting" as in that case access to canvas is blocked.

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check this pref on the about:config page?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.