Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest update will not install

more options

Firefox86.01 will not update . It says restart to update, but just goes in a circle, without updating

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's not a very recent version. The current releases are:

  • Regular: Firefox 95.0 (just released today)
  • Extended Support Release: Firefox 91.4.0esr

Anyway, if the built-in updater is not working, then you may need to trash the Firefox app (without removing your Firefox data) and install the newer version manually.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.