Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Does anyone here care about Firefox issues with Walmart.com checkout that have last 5 months unresolved?

more options

Does anyone here care about Firefox issues with Walmart.com checkout that have last 5 months unresolved?

Does anyone here care about Firefox issues with Walmart.com checkout that have last 5 months unresolved?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Let's continue in your nearly identical thread here: https://support.mozilla.org/questions/1358914