Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 94.0.2 update not streaming video from Netflix nor Amazon

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Tell me how to fix it so I don't get errors saying I'm using an outdated version of FF from streaming services.

Tell me how to fix it so I don't get errors saying I'm using an outdated version of FF from streaming services.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your User Agent shows: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0/oblAMhDc-48

Note the junk at the end.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

http://www.howtogeek.com/113439/how-to-change-your-browsers-user-agent-without-installing-any-extensions/


Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check ‘’’Resist Fingerprinting’’’ on the ‘’’about:config’’’ page as this affects the user agent?


’’’Avast AntiTrack’’’ is also known to cause this issue.