Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cache cookies and passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 210 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi II am a relative computer novice and I am confused by the concept of deleting cache and cookies.

I am having trouble with Firefox browser on Vanguard website. I was told to clear my cache and/or cookies.

I don't currently store any Vanguard passwords on my computer.

However, I’m afraid that if I clear cache or clear cookies I will inadvertently remove the passwords for all my other websites.

Is there a way to clear cache and clear cookies without deleting passwords?

Hi II am a relative computer novice and I am confused by the concept of deleting cache and cookies. I am having trouble with Firefox browser on Vanguard website. I was told to clear my cache and/or cookies. I don't currently store any Vanguard passwords on my computer. However, I’m afraid that if I clear cache or clear cookies I will inadvertently remove the passwords for all my other websites. Is there a way to clear cache and clear cookies without deleting passwords?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This will not affect your saved passwords. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào