Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flash Video Downloader add on

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pbob

more options

Hi, I have a desktop with windows 10 64 bit. I have been using an add on called 'Flash Video Downloader' I have it on my laptop and LOVE it. Same version of Windows and Firefox on both devices. I can not find Flash Video Downloader on my desktop Firefox. I cannot find where to download or get it. Can you help me with this issue? Thank You PBob

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Is that an add-on, or a separate program? Can you provide a link to that program?

Hữu ích?

more options

Fred, It is an add on. I have no link. I copied from laptop add on. Would not let me screenshot.

Flash Video Downloader Popular Video Downloader. Allow automatic updates Default On Off Run in Private Windows Allow Don’t Allow When allowed, the extension will have access to your online activities while private browsing. Learn more Version 6.3.14 Last Updated July 12, 2019 Homepage http://www.fvdmedia.com/ Link did not work for me.

Hữu ích?

more options

This addon has been removed in 2019 due to violating privacy policy and executing remote code. There are many honest video downloaders in the AMO store. Please choose another one.

Hữu ích?

more options

Thank You for your help PBob

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.