Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear Data and Manage Data Boxes Are Grayed Out

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hardlaceroses

more options

The clear data and manage data boxes in the Privacy & Security area are grayed out. Anyone know why and how to change them back into a usable state?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

After I posted this question, the same question appeared on the right side of the screen and the reply was grayed out clear data and manage data may happen when in Private Browsing mode. So, as a second part to my question how do I find out if I'm in Private Browser mode and how do I get out of it??

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.