Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Starter class?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Like to know where to begin because I’m completely lost and trying to learn and teach my self…so Pls

Like to know where to begin because I’m completely lost and trying to learn and teach my self…so Pls

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options