Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suggest strong password

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hello,

I want to know one thing, you have added a feature that allows Firefox to generate a random strong password. That randomly generated 'strong' password has everything except a special character. How can you say the password is secure if there is no special character in that. Almost 95% of the websites don't accept a password without a special character. May be give an option in the settings to customize the suggested password like character types and character length. That would be just perfect.

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.