Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my email sent box has suddenly removed all sent items before November. How do I get them back

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

My email sent box has suddenly removed all Sent items earlier than November 2021. How do I get them back?

My email sent box has suddenly removed all Sent items earlier than November 2021. How do I get them back?

Giải pháp được chọn

Click on my link and then you will see the option to ask a question. see screenshot

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

So this is not a browser issue, just email missing? Is this in Thunderbird? Who is you email provider?

Hữu ích?

more options

Just emails disappeared suddenly. not in Thunderbird. Email provider is Outlook

Hữu ích?

more options

Do you see this option in Outlook? see screenshot If not, then you will have to contact Outlook support.

https://answers.microsoft.com/en-us

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

No I didn't. Outlook help is difficult to find. Can you tell me how?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Click on my link and then you will see the option to ask a question. see screenshot

Hữu ích?

more options

Also, mark this issue as resolved on your way out the door.  ;-))

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.