Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home button

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3473 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can you help me where is the setting to open the "Home" feature?

I prefer the Home button over creating a new Tab

Thank you ^^

Can you help me where is the setting to open the "Home" feature? I prefer the Home button over creating a new Tab Thank you ^^

Giải pháp được chọn

Hi,

this button is hidden by default. Open the Customize panel and drop it on your toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

this button is hidden by default. Open the Customize panel and drop it on your toolbar.

more options