Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube TV

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I suddenly can't watch my Youtube TV account. Every time I try to play a feed or a recording it takes a little bit to load then a message appears saying "Sorry, there was an error licensing the video." I've checked my Youtube TV account and everything checks out, restarted my browser, started browser in safe mode. I tried using Internet Explorer and it worked on that, then it worked on Firefox. I closed the Internet Explorer then the Firefox stopped working. Not sure what's going on.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.