Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can I change keyboard shortcut?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

hello,

I want to use Firefox fullscreen on macOS, but when I press Esc button on keyboard accidentally Firefox escapes from fullscreen. And, I do press Esc by mistake a lot, because of a hand habit! Is there a way to aviod this? This is a very bad shortcut for closing the fullscreen! Other browsers has combinations to avoid such accidents!

If there's not way to change this I believe Firefox developers should make it a combination! This looks like a very simple design mistake!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.