Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove pocket from new tabs or completely from firefox.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do you remove pocket from new tabs? Some of their articles are offensive and annoying. I tried disabling it in about:config but its still showing up.

Giải pháp được chọn

Hello,

On the newtab page, you should find a settings cog on the top right. This will allow you to set preferences on your newtab layout.

I hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

On the newtab page, you should find a settings cog on the top right. This will allow you to set preferences on your newtab layout.

I hope this helps.

Hữu ích?

more options

Thank you so much that was far too easy =D

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.