Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems accessing easyjet website with firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello Everytime i try to use the easyjet website on firefox i get the following message, why is this happening. I use firefox for everything else and dont really want to use another browser just for easyjet. Im also surprised i only have this message on easyjet . The error comes after i select dates for a particular flight . There are no other websites i have problems using with firefox. The error states that


Access Denied You don't have permission to access "http://www.easyjet.com/en/buy/flights?" on this server.

Reference #18.b8051702.1638384588.3afe613


My browser is up to date and its 94.0.2 (64-bit)

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.