Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Maximized title bar "crosses into" HDMI monitor space

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

94.0.2 (64-bit) Win10

Hi folks! Is this a bug?

Image1 with Firefox. Image2 with Edge.

Do you see how the (white) title bar crosses into screen2 when it's maximized on screen1 ? Firefox is the only software that does this.

Gracias por la help.

94.0.2 (64-bit) Win10 Hi folks! Is this a bug? Image1 with Firefox. Image2 with Edge. Do you see how the (white) title bar crosses into screen2 when it's maximized on screen1 ? Firefox is the only software that does this. Gracias por la help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi pajaritos vào