Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

windows minimizing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

hello, I am using a surface pro 8 with windows 11. this happening only in Mozilla , every time I click the search bar to enter a site the window pops up the keyboard and the window is minimizing and later when I hit the enter its maxximizing again. how can I disable this function. thnx in advance

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.