Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar is not blank anymore when pressing alt+home

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since couple days ago, Firefox started to put "about:home" in the address bar when pressing alt+home. How can I get back the blank (ready to type) address bar? Holding backspace all the time is quite annoying :P

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

To be honest, you don't need to backspacing on the address bar! Just start typing and you'll be okay. It is the same with about:preferences too.

Hữu ích?

more options

No, it appends to "about:home", it would work if it was highlighted though.

Now it's intermittent. But I found another way, press F6 twice then write :)

Hữu ích?

more options

Alt+Home works for me in Nightly.

Are you in X11 or Wayland?

Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20211202 KDE Plasma Version: 5.23.4 KDE Frameworks Version: 5.88.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.15.5-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4600

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.