Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crackling, stable sound problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I use Firefox 94, linux mint, 5.4.0-90-generic After I open url in new incognito tab all running sound starts to crackling, I can stable reproduce this with url https://market.yandex.ru Please help, other browsers keep working after that

I use Firefox 94, linux mint, 5.4.0-90-generic After I open url in new incognito tab all running sound starts to crackling, I can stable reproduce this with url https://market.yandex.ru Please help, other browsers keep working after that

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release