Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No hardware accelerated video playback suddenly

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

When playing videos, firefox should usually be able to playback using hardware acceleration. However since some of the recent updates, this is no longer the case. My hardware includes an intel i5-1135G7 with iris xe graphics driver version: 30.0.101.1069.

Attached are some images comparing firefox and edge.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.