Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi. I follwed the instructions to get into safe mode. What do I do now to get rid of Quickforms?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi andmagdo

more options

bold text

Giải pháp được chọn

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem or explain your solution. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Is that an add-on or a webpage?


Add-on; Type about:addons<enter> in the address bar to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> A)

In the Add-ons Manager, on the left, select Extensions. Locate that add-on and remove it.

Hữu ích?

more options

It seems I have resolved the problem. Thanks.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem or explain your solution. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Được chỉnh sửa bởi andmagdo vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.