Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using the -no-deelevate command option on a second profile

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Straydog

more options

I have been using the -no-deelevate command line option to launch my main browser profile with a shortcut to Firefox.exe without any problem since it became necessary. However, I am unable to start my other profile to allow dragging. Is there a way to do it, please?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The "-no-deelevate" command line option allows to launch Firefox when you have disabled UAC in Windows.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Straydog said

I have been using the -no-deelevate command line option

What is this supposed to do? I can't find any reference for it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The "-no-deelevate" command line option allows to launch Firefox when you have disabled UAC in Windows.

Hữu ích?

more options

Thank you, cor-el.

Hữu ích?

more options

Thank you very much cor-el .

Được chỉnh sửa bởi Straydog vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.