Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

streaming services consistently freeze firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

so ive only started using firefox again recently but every time i try to open a new tab and go to netflix the page will open and the preview will start playing, but the window will freeze and ill be unable to click on anything, to the point i need to open up the task manager and kill the process. i also recently tried amazon prime video and the same thing happened. the other video sites that i use, crunchyroll and youtube, have not given me this problem yet. im using windows 10 with the latest updates. im not sure what could be causing this or what would fix the issue

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.