Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing passwords from chrome

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am running Firefox v. 94. I attempted to import my .csv passwords from chrome, but it failed. I also tried to use the Import from other browser option, but could not locate it in Firefox.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You tried this option? see screenshot

Hữu ích?

more options

How do I get to that with an existing install?

Hữu ích?

more options

What OS and Desktop? Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

You can create a test CSV logins file in Lockwise and compare this file with the CSV file created by Chrome to see if you need to edit the file.

See the note at the bottom of this article about how to enable import CSV in Lockwise via the about:config page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.